به طور کلی در روز اول دمای مناسب برای جوجه مرغ ۳۳ الی ۳۴ درجه است که افراد به کمک مادر مصنوعی گرمای لازم را تأمین میکنند.

برای خرید مادر مصنوعی کلیک کنید. همچنین از روز دوم تا روز هفتم حرارت سالن به تدریج تا رسیدن به دمای ۳۰ درجه کاهش داده میشود. در هفته های دوم تا سوم نیز به تدریج دما را کمی کاهش میدهند به طوریکه تا سن یک ماهگی دمای سالن به ۲۲ درجه سانتیگراد میرسد.

در سالن، جوجه ها را باید به آرامی به زیر دستگاه مادر مصنوعی هدایت کرد. حرارت سالن باید بیست و پنج درجه سانتیگراد و حرارت زیر دستگاه مادر مصنوعی سی و دو تا سی و پنج درجه سانتیگراد باشد. چنانچه سیستم گرمایی سالن ، هیتر است ، دمای سالن باید روز اول ۳۴ درجه و در روزهای بعد تا یک هفته ۳۱ درجه سانتی گراد باشد. البته در نژادهای جدید ، حرارت باید به مراتب پایین تر از درجه های گفته شده باشد.

دانخوری | مراقبت جوجه یک روزه

دانخوری ها باید از غذای بسیار خوب پر شده باشند. به علاوه ، فاصله دانخوری ها از هم کم و حدود ۳ متر باشد.

نکته: فاصله دانخوری ها نباید بیش از سه متر باشد.

دانخوری ها باید از غذای بسیار خوب پر شده باشند. به علاوه ، فاصله دان خوری ها از هم کم و حدود ۳ متر باشد. دانخوری ها از همدیگر، نباید بیش از سه متر باشد.