فرم همکاری


لطفا تمام اطلاعات را با دقت مطالعه و پر کنید.

((اولویت استخدام با فرم های کامل پر شده است )) اما لطفا در صورتی که به هر دلیل امکان پر کردن فرم را ندارید رزومه کامل خود را به آدرس ایمیل r.sehoosh@gmail.com ارسال نمایید .


  • {{value}}
موضوع (فرم همکاری) را بنویسید. موضوع (فرم همکاری) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
در حال حاضر .... را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
کد بین المللی (پاسپورت) را بنویسید. کد بین المللی (پاسپورت) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. کد بین المللی (پاسپورت) را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/02/17
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
کشور را انتخاب کنید.
استان محل زندگی را انتخاب کنید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره تلفن (اضطراری-آشنا) را بنویسید. شماره تلفن (اضطراری-آشنا) را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل (مخصوص مجازی) را بنویسید. شماره موبایل (مخصوص مجازی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا تمام مدارک و مقاطع تحصیلی مرتبط و غیر مرتبط خود را بنویسید.

تحصیلات را بنویسید. تحصیلات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. تحصیلات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
آخرین حقوق دریافتی را بنویسید. آخرین حقوق دریافتی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. آخرین حقوق دریافتی را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
مبلغ پیشنهادی را بنویسید. مبلغ پیشنهادی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ پیشنهادی را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

تسلط به زبان انگلیسی را انتخاب کنید.
تسلط به زبان عربی را انتخاب کنید.
تسلط به زبان فرانسه را انتخاب کنید.
روحیه کار تیمی را انتخاب کنید.
فن بیان و تعامل با دیگران را انتخاب کنید.

مهارت ها ، توانایی ها و تخصص شما را بنویسید. مهارت ها ، توانایی ها و تخصص شما را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. مهارت ها ، توانایی ها و تخصص شما را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

سابقه کار مرتبط ( بیشتر از 1سال ) را بنویسید. سابقه کار مرتبط ( بیشتر از 1سال ) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. سابقه کار مرتبط ( بیشتر از 1سال ) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

تصویر پرسنلی را انتخاب کنید.
تصویر کارت ملی یا پاسپورت را انتخاب کنید.
تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( اختیاری ) را انتخاب کنید.
ضمیمه رزومه یا .... ( اختیاری ) را انتخاب کنید.

انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...