رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از کمبود نهاده‌های دامی به عنوان مهمترین مشکل موجود در این بخش نام برد و گفت: این استان ظرفیت بسیار در تولید خوراک دام دارد و با وجود بیش از ۷۰ کارخانه خوراک دام، تولید بیش از سه میلیون تن محصول و اشتغال پنج هزار نفر به طور مستقیم، عملکرد مطلوبی در این زمینه به ثبت رسانده است اما از ابتدای سال جاری این کارخانجات دچار مشکل شدید کمبود نهاده شده‌اند.

علی‌اکبر لبافی افزود: در بانک کشاورزی، سامانه بازارگاه برای تخصیص نهاده‌های دامی ایجاد شده که تمام تولیدکنندگان را درگیر کرده است بطوریکه واردکنندگان باید نهاده‌هایی را که وارد می‌کنند در این سامانه ثبت کنند و سپس از این طریق به فروش برسانند اما قیمت نهاده‌ها از جمله جو و ذرت افزایش بسیار در این سامانه داشته است.

وی ادامه داد: از طرفی، گلایه‌هایی در باره عدم تخصیص به موقع ارز وجود دارد و به واسطه این نقیصه، کارخانجات گاهی تا چندین ماه در نوبت تخصیص ارز معطل می‌مانند.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر حجم زیادی از نهاده‌های دامی در بنادر در انتظار مجوز ترخیص هستند. در گذشته، واردکننده با تشکلها ارتباط برقرار می‌کرد و با یکدیگر به توافقی می‌رسیدند و در نهایت ترخیص کالا انجام می‌گرفت اما با حضور دولت در ورود نهاده‌ها به مشکل تامین ارز برخورده‌ایم.

وی سهمیه خراسان رضوی از نهاده‌های دامی وارداتی را معادل ۱۵ درصد نیاز این استان دانست و افزود: با توجه به تاکید سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه نهاده‌های دامی نباید با قیمت بیش از بهای مصوب خرید و فروش گردد، در استان اعلام شده که نهاده‌های مربوط به خراسان رضوی در دو مرحله به کارخانجات تخصیص پیدا می‌کند اما درخواست بخش خصوصی ذینفع افزایش این سهمیه است زیرا اگر کل سهم استان هم در یک مرحله تخصیص یابد، در نهایت ۱۵ درصد نیاز کارخانجات را تامین می‌کند.