دستگاه

مدت زمان بیرون آمدن جوجه مرغ طبیعی

/post-17

روش های تکثیر:در ابتدا باید بگوییم که جوجه آوری به ۲ روش کلی انجام می شود :جوجه کشی طبیعیجوجه کشی با دستگاه ( غیر طبیعی )


دستگاه جوجه کشی چیست ؟

/incubator-1

دستگاه جوجه کشی محفظه ای است که در آن تمام شریط لازم برای تبدیل تخم مرغ به جوجه رعایت می شود.اصول کلیه ماشین ها جوجه کشی، چه آنهایی که بسیار ساده و چه آنهایی که بزرگ و دارای ظرفیت زیادی هستند یکسان است. در ماشین های جوجه کشی شرایط لازم از قبیل حرارت، رطوبت، تهویه و چرخش تخم مرغ تامین می شود.دستگاه جوجه‌ کشی یک ماشین شبیه‌سازی شده است که برای پرندگان مختلف ( و هر گونه جاندار تخم گذار )  تولید می شود  و کار آن گرم نگه داتشن تخم و تعادل رطوبت و در صورت نیاز چرخاندن تخم ها می باشد . رجینالد کارل A. سانچز این دستگاه ماشین جوجه‌کشی را برای تخم مرغ‌ها، حتی اگر مرغی برای نشستن روی آنها وجود نداشته باشد، اختراع کرد.