دوستان

سالن یکی از همکاران عزیز که تو خونه کار میکنند!+فیلم

/chekan-6

در این ویدئو نکاتی رو میتونید ببینید که این همکار رعایت کردن امام از نکات مهم در نگهداری جوجه خود محیط سالن هست!