غذای حیوانات

مقصر اصلی بازار نهاده‌های دامی

/nahade-2

مجید موافق قدیریرئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایرانچالش‌های این روزهای بازار نهاده‌های دامی تولید خوراک دام باعث شده واکاوی دلایل این مشکلات برای رفع آنها اهمیتی دوچندان بیابد. در شرایط کنونی که تولید برخی نهاده‌های دامی به خصوص محصولاتی مانند سویا و ذرت که تولید آنها با شرایط اقلیمی و کم‌آب ایران سازگاری ندارد محدود بوده و وابستگی زیادی به واردات این محصولات وجود دارد هر نوع سیاست‌گذاری یا اثر تبعی ناشی از تغییر در بازار ارز یا شیوه‌های تجاری می‌تواند خطرات زیادی را در برابر تامین به موقع این نهاده‌ها قرار دهد.


نهادهای دامی

/nahade-1

توسعه پایدار با مجموعه‌ای از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی سنجیده  می‌شود که از مهمترین آنها شاخص‌های مربوط به وضعیت غذا و تغذیه است. در  تمامی تعریف‌های توسعه پایدار امنیت غذایی یکی از ابعاد عمده آن را تشکیل  می‌دهد. تامین امنیت غذایی در برنامه‌ریزی توسعه پایدار از مهمترین  اهداف و ضرورتها به شمار می‌رود بطوریکه از یک سو شاخص کلی برای سنجش توسعه  پایدار و از سوی دیگر شاخصی مهم برای سنجش داده‌هایی در زمینه فقر، تغذیه،  اشتغال، تولید کشاورزی و مواد غذایی، خوداتکایی، مصرف و صادرات محسوب  می‌شود.کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی بر این عقیده‌اند که  همان اهمیتی را که دو محصول برنج و گندم در کشور دارد نهاده‌های دامی هم  دارند بنابراین باید در زمینه تامین آنها اقدام کرد ضمن این که امسال به  سال جهش تولید نام گرفته است و افزایش تولید در بخش گوشت قرمز، تخم مرغ،  گوشت مرغ و سایر محصولات دامی در گرو تامین نهاده مورد نیاز است.